Pytania egzaminacyjne na ciężarówki w UK - LGV pytania tell me show me

Poniżej przedstawiamy Państwu pełen zestaw pytań dla egzaminu LGV na ciężarówki w UK. Oprócz wersji  PDF poniżej umieszamy również pełen zestaw pytań w formie tekstu.

Zakres pytań wchodzących w skład kursu LGV:

PYTANIA NA KURS LGV NA CIĘŻARÓWKI - POBIERZ WERSJĘ PDF

 

 

Zakres pytań wchodzących w skład kursu LGV:

1.Show me how you would check that all doors including cargo doors are secure.

Pokaż jak sprawdzisz czy wszystkie dzwi są zamknięte (równiez dzwi towarowe).

All doors must be closed and locking levers for cargo doors are set in the recommended secured position.

Wszystkie dzwi muszą być zamknięte równo z innymi panelemi, a drzwi towarowe w rekomendowanej bezpiecznej pozycji.

 

2. Show me how you would check for air leaks on this vehicle.

Pokaż jak sprawdzisz czy nie ma wycieków powietrza w tym aucie.

Charge the air tanks, consult gauges for drops in air pressure. Walk round vehicle listening for any obvious leaks.

Napompować zbiorniki powietrza, sprawdż wskaźniki powietrza. Obejść auto i sprawdzić czy nie ma żadnego syczenia powietrza.

 

3. Tell me the main safety factors involved in loading this vehicle.

Powiedz mi głównych czynników bezpieczeństwa związanych z załadowaniem ten pojazd.

The load should be evenly distributed throughout the length of the vehicle so as not to affect control while the vehicle is being driven. Any load must be carried so that it does not endanger other road users. It must be securely stowed within the size and weight limits for the vehicle. The load needs to be secure so that it cannot move or fall from the vehicle when cornering or braking.

Ładunek powinnien być równomiernie rozłożony na całej długości pojazdu w taki sposób, aby nie wpływał na sterowanie, gdy pojazd jest w ruchu. Wszelkie obciążenia muszą być wykonane tak, że nie zagrażał innym użytkownikom dróg. Ładunek musi być bezpiecznie składowany zgodnie z rozmiarem i limitem wagi dla pojazdu. Obciążenie musi być bezpieczne, tak że nie może poruszać się, lub spaść z pojazdu na zakrętach i hamowania.

 

4. Tell me how you would check the condition of the reflectors on this vehicle.

Powiedz, jak można sprawdzić stan reflektorów w tym pojeździe.

Ensure that all reflectors are fitted, clean, and functional (not cracked or broken).

Upewnij się, że wszystkie reflektory są dobrze przymocowane, czyste i funkcjonalne (nie są pęknięte lub uszkodzone).

 

5 Tell me how you would check the condition of the windscreen and wipers on this vehicle.

Powiedz, jak można sprawdzić stan przedniej szyby i wycieraczek w tym pojeździe.

The windscreen must be clean, clear and free from defects. No mascots or sticker that restrict view, wipers not broken.

Szyby muszą być czyste, jasne i wolne od wad. Brak maskotek lub ograniczających widok naklejek, wycieraczki sprawne.

 

6. Show me how you would check the condition of the mudguards on this vehicle.

Pokaż, jak można sprawdzić stan błotników w tym pojeździe.

As part of daily walk-round check ensure mudguards and spray suppression equipment are secure.

Przy dziennym obchodzie auta upewnić się, że  błotniki są dobrze przymocowane.

 

7. Tell me how you would check your tyres to ensure that they are correctly inflated, have sufficient tread depth and that their general condition is safe to use on the road.

Powiedz, jak można sprawdzić, czy opony są prawidłowo napompowane i czy mają wystarczającą głębokość bieżnika, a ich stan ogólny pozwala na bezpieczną jazdę na drodze.

Follow manufacturer’s guide, using appropriate equipment, check and adjust pressures when tyres are cold. Must have a tread depth of at least 1mm across ¾ of the breadth of the tread and in a continuous band around the entire circumference. There should be no cuts, damage or signs of cord visible at the sidewalls.

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, przy użyciu właściwych urządzeń do regulacji ciśnienia, gdy opony są zimne. Muszą mieć bieżnik o głębokości co najmniej 1 mm w poprzek ¾ szerokości bieżnika wokół całego obwodu. Nie powinno być żadnych nacięć, uszkodzeń widocznych na ścianach bocznych.

 

8. Tell me how you would check the condition of the body is safe on this vehicle.

Powiedz mi jak sprawdzisz stan paneli w tym pojeździe.

As part of a daily walk-round check, ensure the body is fully roadworthy and there are no significant defects. No loose panels or items, which could endanger other road users. All inspection panels must be secure.

W ramach codziennej kontroli należy sprawdzić czy nie ma istotnych wad. Brak luźnych elementów karoserii lub przedmiotów, które mogły zagrozić innym użytkownikom drogi. Wszystkie przedmioty i elementy karoserii muszą być dobrze przymocowane.

 

9. Show me how you would check for the correct air pressure on this vehicle.

Pokaż mi jak sprawdzisz prawidłowy stan ciśnienia powietrza na tym pojeździe.

Ensure gauges are reading the correct pressures for the vehicle and that all warning lights are extinguished and audible warning devices are not sounding.

Sprawdzić wszystkie wskaźniki powietrza, i czy wszystkie światła ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe są wyłączone.

 

10. Identify where you would check the engine oil level and tell me how you would check that the engine has sufficient oil.

Wskazać, gdzie można sprawdzić poziom oleju silnikowego i powiedzieć jak można sprawdzić, czy silnik ma wystarczającą ilość oleju.

Identify dipstick / oil level indicator, describe check of oil level against the minimum/maximum markers.

Zidentyfikuj wskaźnik / poziom oleju powinien być pomiędzy  minimum / maksimum na bagnecie.

 

11. Show me how you would check the wheel nuts are secure on this vehicle.

Pokaż mi jak sprawdzisz czy nakrętki na kołach są dobrze dokręcone w tym pojeździe.

A visual check to identify any nuts that are obviously loose, and check that the wheel nut indicators (if fitted) are in alignment.

Kontrola wzrokowa w celu identyfikacji wszelkich luzów na nakrętkach i sprawdzenie, czy nakrętka koła (wskaźniki jeżeli są) są w jednej linii.

 

12. Show me how you would check the operation (specify horn, warning device for reversing) of the audible warning devices on this vehicle.

Pokaż, jak można sprawdzić działanie sygnału dźwiękowego biegu wstecznego w tym pojeździe.

Demonstrate use of control.

Pokaż.

 

13. Tell me how you would check the condition of the suspension on this vehicle.

Powiedz mi, jak można sprawdzić stan zawieszenia w tym pojeździe.

As part of a daily walk-round check, suspension should be checked for any obvious signs of deterioration or damage.

W ramach codziennej kontroli zawieszenie powinno być sprawdzone pod kątem ewentualnych widocznych oznak uszkodzenia lub zniszczenia.

 

14. Show me how you would check that the brake lights are working on this vehicle (I can assist you, if you need to switch the ignition on, please don’t start the engine).

Pokaż jak sprawdzisz czy światła stop działają w pojeździe (mogę pomóc, jeśli trzeba włączyć zapłon, nie należy uruchamiać silnika).

Operate brake pedal, make use of reflections in windows, garage doors, etc, or ask someone to help.

Nacisnać pedał hamulca, skorzystać z odbicia w oknach, drzwi garażowych, itp, lub poprosić kogoś o pomoc.

 

15. Identify where you would check the engine coolant level and tell me how you would check that the engine has the correct level.

Wskaż, gdzie znajduje się zbiornik płynu chłodzącego silnika i powiedz jak można sprawdzić, czy silnik ma właściwy poziom.

Identify high/low level markings on header tank where fitted or radiator, filler cap, and describe how to top up to correct level.

Poziom płynu powinien zawierać się w przedziale pomiędzy max/min.

 

16. Tell me how you would check that the headlamps, sidelights and tail lights are working.

Powiedz mi, jak można sprawdzić, reflektory, tylne światła pozycyjne czy pracują.

Operate switch (turn on ignition if necessary), walk round the vehicle.

Włącz światła, obejdź auto do okoła.

 

17. Show me how you would replace the tachograph disc on this vehicle.

Pokaż, jak można wymienić kartę tachografu w tym pojeździe.

Candidate to demonstrate how to insert tachograph disc. Digital tachographs may require an explanation if the candidate does not have a digital card.

Tachografy cyfrowe wymagają wyjaśnienia, jeżeli kandydat nie posiada karty cyfrowej.

 

18. Tell me how you would operate the loading mechanism on this vehicle (vehicle specific i.e. tail lift).

Powiedz w jaki sposób działa mechanizm windy w tym aucie.

Make sure there is enough room for operate a lift, stand on the edge of lift 25 cm.

Upewnij się, że jest tam wystarczająco dużo miejsca dla obsługi windy, stojąc od brzegu windy 25 cm.

 

20. Show me / explain how you would check that the power assisted steering is working.

Pokaż / Wyjaśnij, w jaki sposób sprawdzić, czy wspomaganie kierownicy działa.

If the steering becomes heavy the system may not be working properly. Before starting a journey two simple checks can be made. Gentle pressure on the steering wheel, maintained while the engine is started, should result in a slight but noticeable movement as the system begins to operate. Alternatively turning the steering wheel just after moving off will give an immediate indication that the power assistance is functioning.

Należy włączyć silnik lekko skręcić w lewo i w prawo. Jeśli kręci się lekko to znaczy że działa.

 

21. Show me how you would check that the direction indicators are working.

 Pokaż, jak można sprawdzić, czy działają kierunkowskazy.

Applying the indicators or hazard warning switch and check functioning of all indicators.

Należy włączyć światła awaryjne i obejść auto dookoła w celu sprawdzenia czy wszystkie żarówki działają.

 

22. Identify where the windscreen washer reservoir is and tell me how you would check the windscreen washer level.

Wskaż, gdzie znajduje się zbiornik spryskiwaczy i powiedz jak można sprawdzić poziom płynu.

Identify reservoir and explain how to check level.

Należy wskazać gdzie znajduje się zbiornik do spryskiwacza i sprawdzamy przez spryskanie płynu na szybę.

 

23. Show me what instrument checks you would make before and after starting the engine on this vehicle.

Pokaż mi, co sprawdzisz na desce rozdzielczej przed i po uruchomieniu silnika w tym pojeździe.

Check to make sure all gauges and warning systems are working. Ensure that all gauges are reading correctly and that warning lights / audible warning devices are extinguished before moving away.

Upewnij się, czy wszystkie czujniki i systemy ostrzegawcze działają. Upewnij się, że wszystkie czujniki są poprawnie odczytane i, że światła ostrzegawcze / dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze gasną przed ruszeniem.

 

24. Show me how you would clean the windscreen using the windscreen washer and wipers.

Pokaż mi, jak można oczyścić przednią szybę używając płynu  do spryskiwaczu przedniej szyby.

Operate control to wash and wipe windscreen (turn ignition on if necessary).

Użyj włącznika do spryskiwacza szyb (włączyć zapłon, jeśli to konieczne).

 

25. Show me how you would set the windscreen demister to clear the windows effectively.

Pokaż mi jak ustawisz nawiew na przednia szybę aby skutecznie osuszyć szybę.

Set all relevant controls including; fan, temperature, air direction / source and heated screen to clear windscreen and windows. Engine does not have to be started for this demonstration.

Ustaw wszystkie elementy sterowania odpowiadające tym; wentylatora, temperatura, kierunek powietrza. Silnik nie musi być uruchomiony do demonstracji.

 

26. Show me how you would switch on the rear fog light(s) and explain when you would use it/them (no need to exit vehicle).

Pokaż mi jak właczysz światło przeciwmgielne i powiedz kiedy możesz je użyć.

Operate switch (turn on ignition and dipped headlights if necessary). Check warning light is on. Explain use.

Należy włączyć światła mijania a następnie światło przeciwmgielne. Światła przeciwmgielnego używamy gdy widoczność sprada poniżej 100 metrów. (włącz zapłon razie potrzeby). Sprawdź, czy lampka jest włączona.

 

27. Show me how you switch your headlight from dipped to main beam.

Pokaż jak przełaczysz światla mijania na długie i jak sprawdzisz czysą włączone od strony fotela kierowcy.

Operate switch (with ignition or engine on if necessary), check with main beam warning light.

Należy włączyć światła mijania a następnie przełączyć na światła długie, można sprawdzić przez pojawieniem się niebieskiej lampki na desce rozdzielczej.

Galeria

Szkolenia na prawo jazdyKurs na ciężarówkę


Znaki Drogowe

Ciekawostki

Tell me Show me LGV 2015-04-08

Przedstawiamy Państwu praktyczny poradnik zawierający listę pytań z zakresu bezpieczeństwa pojazdu, jak również przykładowe odpowiedzi na każde z nich. Pytania te są zadawane podczas zdawania na następujące kategorie prawa jazdy: C, C1, D, D1.

Więcej informacji o pytaniach i odpowiedziach na nie można znaleźc na stronie u nas.

Papier COUNTERPART wycofany z dokumentów prawa jazdy! 2015-03-17

Przypominamy, że od 8 Czerwca 2015 roku papierowa część prawa jazdy nie będzie już obowiązującym dokumentem, co wiąże się z tym, że DVLA zatrzyma jej wydawanie. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Papier counterpart wycofany.

Zapraszamy na nasze kursy prawa jazdy 2015-03-03

Nasza szkoła jazdy oferuje szeroki zakres kursów na samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe - w zalezności od Państwa wymagań. W naszej ofercie znajdą Państwo, między innymi kursy kat. B, B+E, C, LGV1, LGV2 i wiele innych.

Zobacz więcej
 
CMS Web design - Tworzenie stron w UK dla firm